Denarno nadomestilo za brezposelne osebe

V primeru brezposelnosti in izpolnjevanja zakonsko določenih pogojev, lahko zaprosite za denarno nadomestilo. Tu vam podajamo bistvene informacije kot so pogoji za pridobitev, kje in kako se prijaviti ter koliko časa vam pripada prejemanje denarnega nadomestila.Pogoji za pridobitev denarnega nadomestila:Denarno nadomestilo (vir: freedigitalphotos.net)

 • pred nastankom brezposelnost morate bitii zavarovani za primer brezposelnosti najmanj 9 mesecev zadnjih 24 mesecih,
 • v primeru, da ste mlajši od 30 let, morate biti pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • imeti morate plačane prispevke za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec kot zavezanec za plačilo pa prispevkov ni plačal),
 • če ste brezposelna oseba in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji ter izpolnjujete druge z zakonom določene pogoje
 • prijavljeni morate biti pri Zavodu RS za zaposlovanje in vložiti zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.  Vloga za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila:

Pri Zavodu RS za zaposlovanje je potrebno vložiti zahtevo za priznanje pravice do denarnega nadomestil. Vlogo oz. obrazec dobite:

Poleg izpolnjenega obrazca morate predložiti tudi:

 • pogodbo o zaposlitvi,
 • potrdilo o povprečno prejeti plači (obrazec), ki ste jo prejemali v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti.

V primeru, da se vam je delovno razmerje prekinilo iz razloga kot je prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, je potrebno izpolniti tudi prilogo k zahtevku in predložiti ustrezna dokazila. Ne zamudite roka za uveljavljanje pravice!

Rok za uveljavljanje praviceV roku 30 dni po prenehanju obveznega zavarovanja se je potrebno prijaviti pri Zavodu za zaposlovanje in vložiti zahtevek za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila.

Rok sicer ne teče v primeru bolezni, upravičenosti do starševskega dodatka, med vojaško dolžnostjo, opravljanja nalog ali usposablja za zaščito in reševanje, prestajanja pripora oziroma zaporne kazni ali vzgojnega ali varstvenega ukrepa do 6 mesecev.


Vendar po prenehanju navedenih razlogov se morate v roku 30 dni prijaviti pri Zavodu in vložiti zahtevek.

Če vložite zahtevek po navedenem roku, se vam skupna dolžina prejemanja pravice skrajša za koledarske dneve od 31. dneva po prenehanju zavarovanja do dneva vložitve zahteve.

Zavarovanec, ki se v roku 30 dni po prenehanju zavarovanja zaposli, pridobi pravico do denarnega nadomestila, če se prijavi pri Zavodu in vloži zahtevo za uveljavitev pravice pred dnevom nove zaposlitve.Obdobje prejemanja denarnega nadomestila

Obdobje prejemanja denarnega nadomestila se navezuje na zavarovalno dobo brezposelnega, tako velja:

 • 2 meseca za zavarovanca, ki je mlajši od 30 let in je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • 3 mesece za zavarovanje od devet mesecev do 5 let,
 • 6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let,
 • 9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let ,
 • 12 mesecev za zavarovanje nad 25 let,
 • 19 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let in za zavarovanje nad 25 let ,
 • 25 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let in za zavarovanje nad 25 let.
Vir: Zavod RS za zaposlovanje


NAZAJ