Odjava od zavoda za zaposlovanje- ZRSZ

Tu si lahko preberete, kako se pri Zavodu odjaviti iz evidence brezposelnih kot tudi iz evidence iskalcev zaposlitve, prav tako so podane informacije, kdaj se morate iz evidence odjaviti sami in kdaj je to samodejno urejeno.

1. Odjava iz evidence brezposelnih oseb

Na kakšen način se lahko odjavite iz evidence brezposelnih oseb?Odjava od zavoda za zaposlovanje

 • po pošti pošljete izpolnjen obrazec Odjava iz evidence brezposelnih oseb ali napišete dopis, ki vsebuje ime, priimek, EMŠO, razlog in datum odjave. Odjavo po pošti naslovite na urad za delo, kjer ste prijavljeni;
 • osebno na uradu za delo, kjer ste prijavljeni;
 • po pooblaščencu oziroma osebi, ki ste jo pooblastili za določena dejanja oziroma postopke.

Zavod za zaposlovanje vas samodejno odjavi in o tem pisno obvesti, če se:  

 • zaposlite,
 • samozaposlite,
 • upokojite,
 • vključite v poklicno rehabilitacijo,
 • če prejemate starševsko nadomestilo ali starševski dodatek.

Sami pa se morate odjaviti iz evidence brezposelnih oseb, če:

 • ne želite biti več prijavljeni v evidenci,
 • se nameravate upokojili pred iztekom denarnega nadomestila iz zavarovanja za primer brezposelnosti,
 • ste pridobili status dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih mlajšega od 26 let,
 • se nameravate zaposliti v tujini,
 • uveljavljate status družinskega pomočnika,
 • se boste preselili v tujino.
Vir: Zavod RS za zaposlovanje


NAZAJ