Prijava pri zavodu za zaposlovanje - ZRSZ

Pri Zavodu za zaposlovanje se lahko prijavite v evidenco brezposelnih oseb in če izpolnjujete zakonsko določene pogoje zaprosite za denarno nadomestilo, lahko pa se prijavite tudi kot iskalec zaposlitve. Na voljo vam je več možnih oblik prijave, tudi elektronska.

Po novem je od 21.1.2018 nujna prijava delavca v evidenco iskalcev zaposlitve že v času odpovednega roka, torej v 3 delovnih dneh po vročitvi odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti. 

Tako naj bi brezposelnega spodbudili, da čim prej začne iskati novo službo, saj je največ možnosti za reaktivacijo prav prve mesece po izgubi dela. Če ta obveznost ni spoštovana, bo namesto polnega denarnega nadomestila prejel samo 60 odstotkov od osnove.

Prijava v evidenco brezposelnih oseb

V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavite, če izpolnjujete sledeče pogoje:Prijava na Zavod za zaposlovanje

 • ste zmožni in pripravljeni opravljati delo
 • niste v delovnem razmerju;
 • niste samozaposleni;
 • niste poslovodna oseba v osebni družbi, v enoosebni družbi d.o.o. ali zavodu;
 • niste kmečko pokojninsko in invalidsko zavarovani;
 • niste upokojenec;
 • nimate statusa dijaka, vajenca, študenta ali statusa udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let.

V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavite tudi:  

 • če imate status udeleženca izobraževanja odraslih in izpolnjujete pogoje za pridobitev denarnega nadomestila ter boste aktivno iskali zaposlitev ob nadaljevanju izobraževanja;
 • če ste tujec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev denarnega nadomestila med brezposelnostjo ali imate veljavno osebno delovno dovoljenje;
 • če ste tujec s prostim dostopom na slovenski trg dela: družinski član slovenskega državljana, državljan držav EU, EGP ali Švicarske konfederacije, družinski član državljanov EU, EGP, Švicarske konfederacije, ki nima državljanstva, tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, begunec, tujec s statusom rezidenta za daljši čas v drugi državi EU, tujec slovenskega rodu do tretjega kolena v ravni vrsti in zakonito prebivate v Republiki Sloveniji;
 • če ste tujec, ki je žrtev trgovine z ljudmi ali žrtev nezakonitega zaposlovanja, oseba s subsidiarno zaščito ali imate modro karto.  

Ob prijavi je potrebno predložiti sledeče dokumente:

 • Veljaven osebni dokument,
 • izpolnjen in podpisan obrazec prijave,
 • zaradi pridobitve podatkov o delovni in zavarovalni dobri ter o izobrazbi vas Zavod lahko zaprosi tudi za predložitev delovne knjižice ali spričevala oziroma diplome o pridobljeni izobrazbi. 

Če ste iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, je ob prijavi potrebno predložiti tudi:

 • redno odpoved pogodbe o zaposlitvi ali 
 • pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Ob prijavi pri Zavodu lahko uveljavljate tudi pravico do denarnega nadomestila >>
Vir: Zavod RS za zaposlovanje


NAZAJ