Programi usposabljanja in izobraževanja

Za pridobitev zaposlitve obstajajo različne poti in kanali, najbolj pomembni sta aktivnost in motiviranost posameznika. Zavod za zaposlovanje za namen novih možnosti novih zaposlovanj pripravlja različne programe usposabljanja, izobraževanj ter aktivno politiko zaposlovanja. V teh programih lahko sodelujejo le na Zavodu za zaposlovanje prijavljene brezposelne osebe.

1. Usposabljanje in izobraževanje

Za pridobitev zaposlitve obstajajo različne poti in kanali, najbolj pomembni sta aktivnost in motiviranost posameznika. Zavod za zaposlovanje za namen novih možnosti novih zaposlovanj pripravlja različne programe usposabljanja, izobraževanj ter aktivno politiko zaposlovanja. V teh programih lahko sodelujejo le na Zavodu za zaposlovanje prijavljene brezposelne osebe.

Kaj je NPK?

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno priznana usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog.

Trenutno se na Zavodu za zaposlovanju izvaja le preverjanje in potrjevanje NPK, priprave pa si mora posameznik plačati sam. 

Kaj je TPK?

Temeljna poklicna kvalifikacija (TPK) je uradno priznana usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog.

TPK potrebujete za opravljanje poklica voznika v cestnem prometu. S pomočjo Zavoda za zaposlovanje lahko pridobite:

  • Javno veljavno spričevalo, ki dokazuje vašo usposobljenost za opravljanje poklica voznika v cestnem prometu. Spričevalo pridobite, če uspešno opravite preverjanje in potrjevanje usposobljenosti, s čimer se lahko izkažete pri delodajalcih.
  • Potrebna znanja, veščine in spretnosti za opravljanje poklica voznika v cestnem prometu. To možnost imate, če se pokaže, da vaša usposobljenost ni zadovoljiva. Zato se lahko udeležite priprav na ugotavljanje in potrjevanje usposobljenosti za voznika v cestnem prometu.

Register zunanjih izvajalcev

Od 30.11.2015 je na spletni strani Zavoda za zaposlovanje objavljena prevedbena tabela, kjer se nahaja aktualen seznam programov izobraževanja po šifrah in nazivu programa. 

2. Zaposlovanje

Zavod za zaposlovanje ponuja tudi možnosti zaposlitve s pomočjo spodbujanja programov zaposlovanja in finančno pomočjo. Možnost zaposlitve v tem programu sta za določen ali nedoločen čas. S pomočjo financ, ki jih Zavod za zaposlovanje izplača delodajalcu, pa si delavec pridobi dodatno socialno varnost.

Aktualni programi so namenjeni brezposelnim:

3. Formalno izobraževanje

Zavod za zaposlovanje vam omogoča, da dokončate osnovno šolo oziroma pridobite osnovnošolsko izobrazbo. Tako si boste olajšali pot do zaposlitve ali pridobitve poklica.

Formalno izobraževanjePrograme izvajajo izobraževalne organizacije, ki so vpisane v razvid Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. V izobraževalne programe osnovne šole za odrasle se lahko vključite, če ste prijavljeni med brezposelnimi in izpolnjujete še druge pogoje. 

Za vključitev v program se obrnite na svojega svetovalca zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni, ki vam bo potem podal vsa nadaljna navodila.

Povrnjeni stroški v času usposabljanja

Mesečno za pretekli mesec dobite povrnjene sledeče stroške:

  • Dodatek za prevoz – potni stroški za vsak dan vaše dejanske udeležbe na izobraževanju, znašajo 0,13 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja izobraževanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer). 
  • Dodatek za izobraževanje – znaša 6,00 EUR za vsak dan vaše dejanske udeležbe na izobraževanju.

4. Aktivna politika zaposlovanja

Predstavljeno politiko aktivnega zaposlovanja si lahko pogledate v Katalogu ukrepov APZ, ki ga odreja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Namen APZ je povečati zaposljivost brezposelnih, usklajevati ponudbo in povpraševanje na trgu dela ter okrepiti usposobljenost posameznikov. Prednost pri vključitvi v programe APZ imajo tisti brezposelni, ki niso vključeni v kakršnekoli druge programe. 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Zadnjič posodobljeno 29.01.2016


NAZAJ