Zdravstveno zavarovanje v času brezposelnosti

Kariera

Obvezno zdravstveno zavarovanje nam dokler smo zaposleni, plačuje podjetje. Ko pa nam delovno razmerje preneha, si ga moramo urediti sami. Obstajajo različne možnosti kje in kako to storimo.

 1. Brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje:
  V času od prijave na Zavodu za zaposlovanje pa do izdaje odločbe o priznaju pravice do denarne pomoči, si brezposelna oseba obvezno zdravstveno zavarovanje ureja sama, in sicer na enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
  Ko brezposelna oseba prejme odločbo o priznanju pravice do denarnega nadomestila, se na enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje odjavi iz zavarovanja po začasnem statusu in uveljavi morebitno vračilo vplačanega zneska. 
  Prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelno osebo izvede Zavod za zaposlovanje z dnem, ko ji je z odločbo priznal pravico do denarnega prejemka, odjavo pa z iztekom, prenehanjem oz. mirovanjem te pravice.
  Prejemnik denarnega nadomestila lahko po sebi zavaruje tudi družinske člane.
 2. Brezposelna oseba s stalnim prebivališčem v RS, ki ni prejemnik denarnega nadomestila in nima drugega statusa, ima pa kakršenkoli drug prihodek: ta lahko uredi obvezno zdravstveno zavarovanje kot samostojni zavezanec za prispevek pri enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
 3. Brezposelna oseba, s stalnim prebivališčem v RS, ki ni prejemnik denarnega nadomestila in nima lastnih dohodkov ali oseb, ki so jo dolžne preživljati: ta lahko uveljavi pravico do ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja zase in za svoje družinske člane pri občini, v kateri živi.
 4. Brezposelna oseba, ki živi s partnerjem, lahko sebe ter druge družinske člane obvezno zavaruje prek zakonca oz. izvenzakonskega partnerja, ki že ima urejeno zdravstveno zavarovanje. Zavezanec za urejanje zavarovanja  (prijavo, sporočanje sprememb med zavarovanjem in odjavo)  družinskega člana je od 1. junija 2013 nosilec zavarovanja, to je zavarovanec, po katerem bo (je) družinski član zavarovan. Več o urejanju zavarovanja družinskim članom po 1. juniju 2013 najdete na povezavi tukaj >>

Kaj pa dodatno zdravstveno zavarovanje?

Država nam v primeru, da izpolnjujemo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, zagotavlja razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz 2. do 6. točke 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V nasprotnem primeru si moramo dodatno zdravstveno zavarovanje urediti sami pri poljubni zavarovalnici.


NAZAJ