Primer kreativnega cv-ja 1

Izjemno privlačna predstavitev v obliki letaka kljub kreativnost še vedno ohranja strukturirano obliko in pregledost, kar bodo potencialni delodajalci zagotovo cenili; sploh v primeru, da se prijavljate na kakšno nekoliko bolj praktično usmerjeno delovno mesto. 
Nazaj na prejšnjo stran

Primer kreativnega življenjepisa 1