Splošni pogoji za sodelovanje v nagradni igri

FACEBOOK Nagradna igra "poišči pirhe in sestavi besedo"

1. Pogoji sodelovanja

Facebook nagradna igra »Poišči pirhe in sestavi besedo« bo potekala pod v nadaljevanju navedenimi pogoji, do datuma navedenega na spletni strani. V njej imajo pravico sodelovati vse fizične osebe, ki so stare 15 let ali več in imajo stalno prebivališče v Sloveniji. Ne smejo pa sodelovati zaposleni v podjetju Moja zaposlitev d.o.o. in njihovi ožji družinski člani. Pogoj za sodelovanje je tudi, da se sodelujoči strinjajo s splošnimi pogoji za sodelovanje v nagradni igri.

2. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje Moja zaposlitev d.o.o. (v nadaljevanju organizator).

Moja zaposlitev d.o.o.
Borovec 2
1236 Trzin

3. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi FB prijatelji portala mojaZaposlitev.si.

Na portalu mojaZaposlitev.si v kategoriji Kariera A-Ž smo skrili 20 pirhov. Vsak pirh nosi svojo črko, iz katerih morate sestaviti besedo, ki jo najdemo v SSKJ in je daljša od 4 črk! Več črk kot boste našli, lažje boste sestavili besedo. Pazite! Vsako črko posameznega pirha lahko uporabite samo 1x (primer: na portalu boste našli dva različna pirha s črko A – to pomeni, da je lahko v vaši besedi »A« uporabljen največ 2x). V nagradni igri lahko sodelujete le z eno besedo, ki ne sme biti enaka kot jo je že kdo pred vami zapisal v komentar.

V primeru, da je sodelujoči zapisal besedo, katero je nekdo pred njim že objavil v komentarju, le-ta lahko ponovno sodeluje v nagradni igri z drugo besedo.

4. Nagrada in nagrajenci

Nagrade: 5x USB ključek 4GB

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo zapisali v komentar zapisali besedo, ki so jo sestavili iz črk, ki so jih našli na pirhih in jo pred tem ni še nihče navedel, bomo izžrebali 5 nagrajencev/nagrajenk, katerim bomo podelili USB ključek 4GB. Nagradna igra poteka od 14.4.2014 do 17.4.2014.

Žrebanje bo izvedeno v petek, 18.4.2014, nagrajenci pa bodo objavljeni na Facebook strani portala mojaZaposlitev.si kot tudi o tem obveščeni preko Facebook sporočila.

Nagrajenci s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da se podatki o njihovem imenu in priimku (oz. o nazivu z njihovega FB profila) in o prejeti nagradi javno objavi.

Nagrade bodo poslane preko Pošte Slovenije. Nagrade ni možno prenesti na drugo osebo in ni izplačljiva v gotovini. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se bo pojavil dvom o istovetnosti podatkov ali če bo ugotovljeno, da je udeleženec sodeloval v igri v nasprotju z njenimi pravili.

5. Dohodninske obveznosti

Preden nagrajenec lahko koristi nagrado, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, rojstni datum, naslov, davčno izpostavo in davčno številko. V primeru, da nagrajenec teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, izgubi pravico do nagrade. 

6. Namen nagradne igre in zbiranje osebnih podatkov

Namen nagradne igre je komercialne narave. Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter, da jih ne bo posredoval tretjim osebam. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z zakonom in sicer pisno na naslov Moja zaposlitev d.o.o., Borovec 2, 1236 Trzin.

7. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za primere, kjer bi udeležencu bilo onemogočeno ali ovirano sodelovanje v nagradni igri zaradi:

  • a) izpada, prekinitev ali napak na internetnem omrežju,
  • b) zaradi izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, še posebej nedelovanja ponudnikovega dostopa do interneta ter
  • c) motenj v nagradni igri, ki bi nastale kot posledica udeleženčevega ravnanja.

V primeru morebitnih sporov v zvezi z nagradno igro je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.

8. Sprememba pravil

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnem mestu nagradne igre www.mojazaposlitev.si/nagradna-igra, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@mojazaposlitev.si.

9. Ostalo

Ti splošni pogoji so na vpogled na spletni strani http://www.mojazaposlitev.si/ in na sedežu organizatorja ter začnejo veljati z dnem sprejetja.

Trzin, 14.4.2014


NAZAJ