Hofer zaposlitev

Hofer trgovina d.o.o. je del vodilnega mednarodnega podjetja na področju maloprodaje s široko mrežo poslovalnic po vsem svetu. Poslovno skupino tvorijo podjetja v Sloveniji, Avstriji, zahodni in južni Nemčiji, Švici, Združenih državah Amerike, Veliki Britaniji, na Irskem, v Avstraliji in na Madžarskem. Naš uspeh temelji na odličnih sodelavcih naše poslovne skupine. Dejstvu, da so eden od vodilnih trgovcev na trgu, se lahko ne nazadnje zahvalijo tudi svojim zaposlenim, ki so nadpovprečno sposobni in prizadevni. Vodilni kader srednjega in višjega vodstva izobražujejo zelo skrbno. Vodilna mesta praviloma zasedajo ljudje, ki so bili že predhodno zaposleni v našem podjetju. Prizadevnim in obetavnim posameznikom so s tem vrata našega podjetja vedno odprta. Decentralizirana in jasno strukturirana organizacijska shema ponuja Hoferjevim sodelavcem možnosti hitrega razvoja kariere. Vodilna mesta praviloma zasedajo sodelavci iz lastnih vrst.

Vsak strokovnjak mora poglabljati znanje na svojem področju delovanja. Strokovnjaki v njihovem podjetju nenehno osvajajo nova znanja, zato odločilno prispevajo k uspehu podjetja. Z vse višjo stopnjo strokovnosti namreč prevzemajo vse več odgovornosti.

Vseživljenjskemu učenju pripisujejo velik pomen. Da bi zagotovili trajnosten razvoj njihovih zaposlenih, oblikujejo in ponujajo številne možnosti nadaljnjega izobraževanja. Njihovim strokovnjakom omogočajo tako teoretično poglabljanje znanja na njihovem strokovnem področju kot tudi možnost osebnostne rasti.

Mladim menedžerjem poleg tega s številnimi seminarji in praktičnimi izobraževanji pomagajo pri utrjevanju njihove vodilne vloge v podjetju.

Veliko jim pomeni tudi zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu, zato redno pripravljamo delavnice in praktična izobraževanja za boljše telesno in duševno počutje na delovnem mestu.