Mercator zaposlovanje

Skupina Mercator je ena največjih gospodarskih skupin v Sloveniji ter v celotni regiji Jugovzhodne Evrope. Sestavljajo jo trgovske družbe. V Sloveniji je prisotna z desetimi, na ostalih trgih Jugovzhodne Evrope pa v okviru Skupine Mercator posluje šest odvisnih družb. Obvladujoča družba Skupine je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., s sedežem v Republiki Sloveniji.

Primarna in najpomembnejša dejavnost Skupine Mercator je trgovina na drobno z izdelki vsakdanje rabe v gospodinjstvu, ki jo razširjamo s ponudbo dopolnilnih storitev. S tem želijo svojim kupcem zagotoviti celovito ponudbo, ki bo ustrezala njihovim potrebam in željam.

Delo v Mercatorju je zanimivo. Omogoča  številne možnosti učenja, sodelovanja z izkušenimi strokovnjaki, dinamično in zanimivo delo ter socialno varnost. Kot največji zaposlovalec v Sloveniji so ponosni, da lahko zaposlenim omogočajo zanimivo delo z možnostjo strokovnega izpolnjevanja in nadgrajevanjem svojih znanj.  Gradimo na prednostih, ki jih ločujejo od drugih delodajalcev. Imajo toliko različnih področij dela, da lahko vsakdo najde svoje mesto. Pridružite se jim.