Petrol zaposlitev

Petrol d.d., LjubljanaTemelj dobrega poslovanja so zaposleni. V jedru energetske dejavnosti Petrola so ljudje. Strokovnost, spodbujanje skrbi za okolje, zmožnost prepoznavanja individualnih kakovosti in skupinskih formul za uspešnost projektov, nagrajevanje odličnosti, spoštovanje drugega, predvsem pa potreb kupca, so Petrolove karakterne značilnosti. Skupina tako ni hladen stroj, ampak ustvarjalni organizem s povezovalno močjo človeške družbe. Odprtost jim omogoča, da so temeljiti tudi v samokritiki - in zato še izboljšujejo svoje delovanje.

Usposabljanje in izobraževanje

Zaposlovanje pravih strokovnjakov na prava mesta je ključnega pomena za uresničitev Petrolovih poslovnih ciljev. V procesu selekcije in izbire zaposlenih vsem kandidatom zagotavljajo enake možnosti, ne glede na spol ali druge okoliščine. Z nenehnim usposabljanjem in izobraževanjem skrbijo za razvoj zaposlenih, hkrati pa s tem poskrbijo tudi za nabor internega kadra.

V skupini Petrol imajo organizirajo tudi Akademijo Petrol, katere osnovni cilj je načrtno, sistematično in celovito izobraževanje vseh zaposlenih. V okviru Akademije vsako leto izvajajo različne programe vodenja, šole prodaje na bencinskih servisih in druge veščinske programe. S strokovnimi delavnicami, seminarji in sektorskimi izobraževanji skrbijo za prenos internega znanja in znanja, ki ga njihovi strokovnjaki pridobijo na eksternih programih. Posebno pozornost namenjajo tudi usposabljanju zunanjih sodelavcev. Znanje se nedvomno pretaka v boljše poslovanje.

Delovno okolje

Zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu dajejo v skupini Petrol velik pomen. Zavedajo se, da lahko zaposleni učinkovito in kakovostno opravljajo svoje delo samo v varnem in zdravju prijaznem delovnem okolju. Zato si nenehno prizadevajo zmanjševati raven tveganja, ki je posledica izvajanja delovnih procesov. Vse njihove družbe imajo v ta namen izdelane in sprejete izjave o varnosti z oceno tveganja. Za tista delovna mesta, kjer so se spremenili tehnološki postopki ali obstoječi varnostni ukrepi niso bili več ustrezni, so bile izdelane revizije ocene tveganja.

Družini prijazno podjetje

Družba Petrol je lastnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje in je s tem zavezana k boljšemu usklajevanju dela in družine ter k še večji družbeni odgovornosti. Prednosti aktivne, družini prijazne politike v podjetju so večja motivacija zaposlenih, večja pripadnost podjetju in večja produktivnost, večje zadovoljstvo in zmanjšanje stresa pri zaposlenih, zmanjšanje stroškov povezanih s fluktuacijo zaposlenih, večanje ugleda podjetja pri poslovnih partnerjih, kupcih in v družbi ter večanje konkurenčnosti podjetja. Tudi s takšnimi ukrepi želi Petrol ustvariti najprivlačnejše možnosti za zaposlitev in s tem pridobiti najboljši kader, ki je na trgu.

O_petrolu

Certifikat Družini prijazno podjetje