Raziskovalec – asistent m/ž

Objavljeno: 26.10.2017 Kraj dela: Ljubljana

Institut Jožef Stefan

Odsek za inteligentne sisteme na Institutu »Jožef Stefan« se ukvarja z raziskavami umetne inteligence in razvija raznolike inteligentne aplikacije. Pri tem sodeluje z vodilnimi raziskovalnimi ustanovami v Sloveniji in svetu.

Iščemo magistre in diplomante računalništva in informatike ali drugih naravoslovno-tehničnih podobnih smeri za raziskovalno-razvojno delo na Odseku za Inteligentne sisteme. 

Več o podjetju

Institut Jožef Stefan

Glavna dejavnost

Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije.

Leto ustanovitve

1992

Predstavitev podjetja

Institut izvaja vrhunske raziskave in razvoj tehnologij, kot so nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije znanja, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije.

Število zaposlenih

nad 500

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo Instituta je v ustvarjanju, širjenju in prenosu znanja na področju naravoslovnih in tehniških znanosti ter znanosti o življenju.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

Zaposleni bo razvijal in uporabljal metode umetne inteligence. Te metode bodo bodisi del inteligentnih računalniških aplikacij, bodisi jih bo uporabljal za analizo podatkov na enem izmed področij dela odseka (zdravje, senzorji, pametne stavbe in mesta, turizem, energetika, industrijske aplikacije ...). Odvisno od znanj in interesov so možne bolj raziskovalne ali bolj inženirske naloge.


Zaposleni bo del manjše ekipe in bo najverjetneje delal na mednarodnem projektu. Pri tem bo prihajal v stik z raziskovalci in predstavniki industrije iz drugih evropskih držav. Lahko bo sodeloval tudi pri pripravi znanstvenih publikacij in se občasno udeleževal mednarodnih znanstvenih srečanj.

Pričakujemo

Pričakujemo:

  • diploma ali magisterij iz računalništva in informatike ali druge naravoslovno-tehnične smeri

  • zanimanje za raziskovalno delo in sposobnost samostojnega reševanja problemov

  • znanje programiranja v Javi, Pythonu ali drugem programskem jeziku in pripravljenost na učenje novih tehnologij; dobrodošlo je tudi poznavanje tehnologij spletnih aplikacij

  • poznavanje osnov metod umetne inteligence, procesiranja signalov in/ali statistike

  • dobro pisno in ustno izražanje v angleščini

Ponujamo

Ponujamo:

  • delo v vrhunski raziskovalni skupini in vpetost v mednarodne raziskave

  • spoznavanje umetne inteligence ter senzorskih in drugih naprednih tehnologij

  • vpis na magistrski ali doktorski študij ter primerno okolje in pomoč za uspešno dokončanje študija