Vojak/vojakinja Slovenske vojske (m/ž)

Objavljeno: 10.10.2017 Kraj dela: Vojašnice Slovenske vojske

Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

Pripadniki Slovenske vojske so lahko ponosni nase in na svoje poslanstvo, to pa je obramba domovine, državnosti in nacionalnih interesov ter demokratičnih vrednot. Svoje poklicne ambicije in željo po dinamičnem poklicu uresničujejo pri opravljanju zahtevnih nalog v domovini ali kot pripadniki enote na mirovni operaciji ali misiji v tujini.

Pričakujemo

Pričakujemo:

Sprejemni pogoji:  • ob vložitvi vloge za zaposlitev ne smete biti starejši od 27 let; (V letu 2017 lahko vlogo oddajo vsi kandidati in kandidatke letnika rojstva 1990 oziroma mlajši),

  • imate opravljeno vsaj triletno poklicno šolo oz. ste uspešno končali štiriletno srednjo šolo,

  • ste državljan ali državljanka Republike Slovenije in nimate dvojnega državljanstva,

  • ste telesno in duševno sposobni za poklicno opravljanje vojaške službe,

  • na dan zaposlitve ne boste član nobene politične stranke,

  • niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in niste bili obsojeni na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje oziroma zoper vas ne teče kazenski postopek,

  • boste uspešno opravili preverjanje gibalnih sposobnosti,

  • da za vas ne obstaja varnostni zadržek.

Ponujamo

Ponujamo:

Vloga za zaposlitev in priloge:Po opravljenih sprejemnih postopkih prejmete sklep o izbiri (oz. zavrnitvi) ter obvestilo o datumu sklenitve pogodbe in nastopa službe v SV.


Postopek za zaposlitev traja od dveh mesecev naprej od datuma oddaje popolne vloge.
Vsi izbrani kandidati za vojaka se po podpisu petletne pogodbe razporedijo na enotno formacijsko dolžnost vojak II, ne glede na pridobljeno izobrazbo (ne glede tudi na opravljeno prostovoljno služenje vojaškega roka ali pridobljeno vojaško evidenčno dolžnost).


Po uspešno opravljenem usposabljanju vsi vojaki, ki podpišejo petletno ali desetletno pogodbo, prejmejo denarno nagrado v višini povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji (opomba; velja od 1. 5. 2015 dalje). Glede na službeno oceno se pogodba lahko podaljšuje za določen čas. Na podlagi odločitve načelnika Generalštaba Slovenske vojske veljajo takšni pogoji do preklica.
Če podpisujete pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski prvič in nimate vsaj 4 mesecev delovnih izkušenj, morate opraviti še pripravništvo, ki traja 8 mesecev.
Če imate višjo izobrazbo od srednješolske in se zaposlite kot kandidat za vojaka, opravljate pripravništvo za srednješolsko izobrazbo.


 Usposabljanje


Poklicni pripadnik je po sklenitvi delovnega razmerja najprej napoten v Veščinski center v Vipavi na temeljno vojaško-strokovno usposabljanje (TVSU), ki traja 14 tednov. Program poteka v treh fazah. V prvi fazi se kandidati seznanijo z osnovami vojaškega poklica in postopno izboljšujejo svojo kondicijsko pripravljenost. Naslednji fazi sta bolj vojaško strokovni. Po zaključku faze kandidati opravljajo izpite. Pogoj za napredovanje v naslednjo fazo so pozitivni rezultati pri vseh izpitih. Po uspešno zaključenem TVSU kandidat pridobi vojaško evidenčno dolžnost vojak.


Bruto plača: 1.004,00 €