Čistilec – urejevalec notranjih prostorov m/ž

Objavljeno: 07.12.2018 Kraj dela: Zgornji Brnik

Dobrovita d.o.o.

Smo invalidsko podjetje, ki v celoti sledi načelom in ciljem socialnega podjetništva. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1994 z namenom nudenja pomoči invalidom pri rehabilitaciji in zaposlovanju.

Naša vizija in poslanstvo sta odpiranje novih delovnih mest (zaposlovanje) in razvoj programov delovne rehabilitacije za težje zaposljive. S strokovnostjo in znanjem omogočamo osebam z najrazličnejšimi ovirami na eni ter sposobnostmi na drugi strani dobiti in na daljši rok obdržati zaposlitev.

Več o podjetju

Dobrovita d.o.o.

Glavna dejavnost

Urejanje okolice, storitve čiščenja, geodetske storitve, hišniško - vzdrževalna dela, sestavljanje proizvodov.

Leto ustanovitve

1994

Predstavitev podjetja

Smo invalidsko podjetje, ki v celoti sledi načelom in ciljem socialnega podjetništva. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1994 z namenom nudenja pomoči invalidom pri rehabilitaciji in zaposlovanju.
Namen naše dejavnosti je strankam ponujati storitve, ki bodo v kar največji meri zadovoljevale njihove potrebe. Trudimo se delovati kakovostno in hitro

Število zaposlenih

50 - 99

Poslanstvo in vizija

Vizija in poslanstvo podjetja je odpiranje novih delovnih mest (zaposlovanje), razvoj programov delovne rehabilitacije za težje zaposljive ter s strokovnostjo in znanjem omogočiti osebam z najrazličnejšimi ovirami (osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, invalidi, dolgotrajno brezposelni, osebe z nizko stopnjo izobrazbe ipd.), da dobijo in na daljši rok obdržijo zaposlitev.

Cilji in usmeritve

Dobrovita deluje na odprtem trgu in je predvsem storitveno podjetje. Podjetje opravlja dejavnosti urejanja okolice, storitve čiščenja, hišniško vzdrževalna dela, sestavljanje proizvodov ter geodetske storitve.

Storitve ali proizvodi

UREJANJE OKOLICE

Zasaditve vrtov
Sajenje dreves, okrasnega drevja, grmovnic
Vzdrževanje površin
Namakalni sistemi
Polaganje travnega tepiha
Obrezovanje sadnega in okrasnega drevja, grmovnic

STORITVE ČIŠČENJA

Čiščenje pisarn in proizvodnih objektov
Generalna čiščenja
Čiščenje domov
Hišniška dela
Vzdrževanje objektov

GEODETSKE STORITVE

Meritve terena
Zemljiški kataster
Kataster stavb
Gospodarska javna infrastruktura

SESTAVLJANJE PROIZVODOV

Sestavljanje:
- končnih produktov
- pol-izdelkov iz kovine, plastike, lesa,…
- različna podizvajalska dela

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • redno dnevno in tedensko čiščenje poslovnih prostorov, spalnic, kopalnic in sanitarij

 • delovne naloge obsegajo; pometanje, sesanje, pomivanje, loščenje, prezračevanje prostorov, dezinfekcijo toaletnih prostorov ter oskrbovanje s potrebnim materialom

 • odnašanje smeti, vzdrževanje in čiščenje opreme

 • delo v deljenem delovnem času na lokaciji Letališča Brnik

Delovni čas:
po dogovoru

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba:

I., II., III., IV.

Zahtevane delovne izkušnje:

0 - 1 leto

Pričakujemo:

 • vestnost, poštenost ter dajanje osebnega zgleda drugim 

 • pozitiven odnos do sodelavcev in naročnikov

Ponujamo

Ponujamo:

 • nadaljevanje za nedoločen čas

 • stimulativno plačilo

 • delo v urejenem okolju in prijetnem kolektivu

 • možnost dodatnega nagrajevanja

 • priložnosti za osebni in karierni razvoj

Oblika zaposlitve ali sodelovanja:

zaposlitev za določen čas

Poskusna doba:

1 mesec

Mesečno plačilo:

700 - 900 € bruto