Prijava na Zavod za zaposlovanje (ZRSZ)

Kariera

Ko nam preneha delovno razmerje, se moramo, če želimo uveljavljati svoje pravice, prijaviti v evidenco brezposelnih na Zavodu za zaposlovanje. Seznanite se, kje to lahko storite, z rokom, do katerega se morate prijaviti, s pogoji, ki jih morate izpolnjevati, da se lahko prijavite ter katere dokumente potrebujete ob prijavi.

Ob prenehanju delovnega razmerja (lahko pa tudi prej), se prijavimo na kateremkoli Uradu za delo Zavoda za zaposlovanje. S tem si zagotovimo pogoj za uveljavitev pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in pomoč Zavoda pri iskanju zaposlitve. Od junija 2010 se lahko prijavite tudi elektronsko prek spletnih strani Zavoda.

Do kdaj se je potrebno prijaviti?

Za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila je rok prijave 30 dni od prenehanja obveznega zavarovanja. Tudi po tem roku sicer lahko vložimo prijavo, a se nam skupna dolžina prejemanja skrajša za čas prekoračitve 30-dnevnega roka, a to velja le če ni minilo več kot 60 dni od prenehanja obveznega zavarovanja.

V primeru mirovanja pravice do denarnega nadomestila (to lahko uveljavljamo v primerih kot so vključitev v program javnih del, vključitev v izobraževalni program, sklenitev delovnega razmerja za polni delovni čas in določen čas krajši od 12 mesecev, porodniški dopust, prostovoljno služenje vojaškega roka in podobno), se moramo prijaviti najkasneje v roku 8 dni od prenehanja razloga za mirovanje in uveljavjamo denarno nadomestilo za preostali čas upravičenosti.

Kdo se lahko prijavi?

Da se lahko prijavimo, moramo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • biti moramo nezaposleni
 • stari moramo biti več kot 15 let,
 • biti moramo zmožni za delo ter ga pripravljeni aktivno iskati in sprejeti.

V evidenco se lahko prijavimo tudi kot:

 • samozaposlena oseba
 • samozaposlena oseba, ki je bila hkrati v delovnem razmerju
 • lastnik ali solastnik gospodarskih družb, v primeru da nismo bili zavarovani na drugi podlagi
 • lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskega ali gozdnega zemljišča
  in hkrati naš dobiček oz. katastrski dohodek v preteklem letu, ne presega zakonsko določene vsebine.

V evidenco brezposelnih se lahko prijavimo tudi na podlagi programa razreševanja presežnih delavcev, programa finančne reorganizacije ali na podlagi obvestila stečajnega upravitelja o nameri odpovedi zaposlitvenih pogodb večjemu številu delavcev.

Na Zavod pa se zaradi pridobitve informacij o trgu dela in zaposlovanju ter pomoči pri iskanju zaposlitve, lahko prijavijo tudi drugi iskalci zaposlitve, ki se ne štejejo za brezposelne, na primer:

 • delovno aktivne ali neakivne osebe;
 • študent, ki išče zaposlitev;
 • osebe v času odpovednega roka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca;
 • osebe, v zvezi s katero je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njeno delo postalo nepotrebno;
 • osebe, zaposlene za določen čas, ki jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez 3 mesece.

Kaj predložiti ob prijavi?

 • Veljaven osebni dokument, delovno knjižico (če smo bili kdaj zaposleni pred 1.1.2009)
 • Obrazec Prijava v evidenco brezposelnih oseb (obr. BO/1)
 • Če uveljavljamo pravico do denarnega nadomestila ob prijavi priložimo še:
  - pogodbo o zaposlitvi za določen čas oz. druga dokazila o razlogu prenehanja delovnega razmerja (npr. zaradi redne oz. izredne odpovedi, na podlagi sodbe sodišča, sporazumne razveljavitve ipd.)
  - obrazec za Uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (obr. ZRSZ-SV/1-1),
  - obrazec o povprečni prejeti plači v zadnjih 12 mesecih pred nastankom brezposlenosti, ki ga potrdi delodajalec (obr. ZRSZ-SV/3).

Obrazce dobimo na Uradih za delo ZRSZ oziroma na spletni strani Zavoda v rubriki Storitve - Obrazci.

Viri:


NAZAJ