Področni podsekretar (m/ž) (št. 532)

Objavljeno: 13.10.2017 Kraj dela: Ljubljana

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Poslanstvo agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije kot neodvisnega nacionalnega regulatornega organa je zagotavljanje učinkovitega razvoja komunikacijskih omrežij in storitev, spodbujanje konkurence in zagotavljanje enakih pogojev za delovanje operaterjev elektronskih komunikacijskih omrežij in ponudnikov storitev, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v železniškem prometu, zagotavljanje univerzalne storitve, upravljanje in nadzor radijskega frekvenčnega spektra in številskega prostora, regulacija in nadzor vsebin radijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev ter varovanje pravic uporabnikov.

Za naloge v Sektorju za regulacijo telekomunikacij iščemo timsko, pozitivno naravnano, motivirano in delavno osebo, ki bo učljiva in predana skupnim ciljem. Ponujamo vam strokovno izzivalno in ustvarjalno delo v dinamičnem timu strokovnjakov, aktivno sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za hitrejši razvoj omrežij in storitev ter možnost stalnega izobraževanja in osebnega razvoja.

Razpisujemo prosto delovno mesto: Področni podsekretar  (m/ž) (št. 532)

Več o podjetju

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

Odgovorni boste za naloge, ki se nanašajo na: • izvajanje analiz s prostorskimi podatki v podporo regulatornim odločitvam in ostalemu delu Agencije,

 • skrb za nemoteno delovanje geografskega informacijskega sistema Agencije,

 • skrb za informacijsko varnost ter nadgradnjo sistema,

 • skrb za nemoteno delovanje in ažurno posodabljanje podatkovnih baz s podatki iz javno dostopnih in baz podatkov do katerih ima Agencija dostop na podlagi javnega pooblastila,

 • skrb za pripravo primernih formatov za zbiranje prostorskih podatkov ter vnos teh v geografski informacijski sistem Agencije,

 • priprava kart, izračunov ter tabel po navodilih nadrejenih,

 • medsektorsko sodelovanje pri izvajanju določb III. Poglavja Zakona o elektronskih komunikacijah

 • sodelovanje z ostalimi inštitucijami s tega področja,

 • sodelovanje v mednarodnih projektih s tega področja.

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)/magistrska izobrazba (2. bolonjska st.) smer geodezija in podobno,

 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,

 • poznavanje Windows Server in Linux okolja,

 • poznavanje programskih orodij MySql, MS-SQL,

 • poznavanje orodja za upravljanje s podatkovnimi bazami PostgreSQL ter razširitve PostGIS,

 • poznavanje delovanja odprtokodnega geografskega strežnika GeoServer,

 • poznavanje GIS programske opreme (QGis, ArcGis,…),

 • poznavanje programskih orodij MS Access,

 • poznavanje prostorskih podatkov in podatkovnih zbirk (RPE, ZK GJI, TOPO, OPT, Kataster stavb,…),

 • sposobnost odličnega govornega in pisnega izražanja,

 • zelo dobro znanje angleškega jezika (vsaj raven B2 po skupnem evropskem referenčnem okviru),

 • osnovno poznavanje aplikacij MS Office (Word, Excel, Power point),

 • opravljen izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (v kolikor ga kandidat nima, ga je dolžan opraviti v roku 3 mesecev)

 • opravljen vozniški izpit B kategorije.


Ponujamo

Ponujamo:

 • ponujamo zaposlitev za nedoločen čas s štirimesečnim (4) poskusnim delom. 


Podrobnejši opis objavljenega prostega delovnega mesta in pogoje za prijavo najdete na spletni strani agencije (http://www.akos-rs.si/zaposlitev).