Vodja kadrovsko pravne službe m/ž

Objavljeno: 28.08.2017 Kraj dela: Celje

EMA d.o.o.

EMA d.o.o. Celje - označevanje in sledljivost v industriji in logistiki, Teharje 7B, 3000 Celje vabi zaradi širitve obsega poslovanja v svojo uspešno, stabilno in perspektivno delovno sredino nove sodelavce. Nenehna rast in širitev družbe je naša stalnica. Našim zaposlenim so odprte številne možnosti razvoja.

Več o podjetju

EMA d.o.o.

Glavna dejavnost

Celovite rešitve za proizvodnjo, logistiko in skladiščenje.

Leto ustanovitve

1990

Predstavitev podjetja

Smo inovativno evropsko podjetje z 20-letno tradicijo specializacije za celovite rešitve na področju:
 • industrijskega označevanja izdelkov in embalaže,

 • zagotavljanja sledljivosti blaga v proizvodnji, logistiki in skladiščenju ter

 • sledenja premičnin

Število zaposlenih

20 - 49

Poslanstvo in vizija

Naša vizija je postati vodilni evropski ponudnik celovitih rešitev na področju zagotavljanja sledljivosti blaga od proizvodnje linije do končnega potrošnika. Še korak dlje pa si na svetovni ravni prizadevamo za položaj vodilnega ponudnika telematičnih rešitev na področju sledenja premičnin v navtiki.

Cilji in usmeritve

Stalnici našega osebnega in poslovnega razvoja sta nenehno strokovno izpopolnjevanje in kontinuirano sledenje tehnološkim inovacijam. Ker se zavedamo, da so samo celostno naravnane rešitve, s katerimi našim poslovnim partnerjem zagotavljamo višjo produktivnost in potrebno konkurenčno razlikovalnost, pot za doseganje poslovne odličnosti in napredka.

Storitve ali proizvodi


 • industrijsko označevanje,

 • zaščitno pakiranje,

 • vroče lepljenje,

 • avtomatska identifikacija,

 • sistemi sledljivosti,

 • potrošni material,...

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • skrb za pravno varnost družbe ter zakonitost poslovanja;

 • svetovanje upravi v vseh pravnih postopkih in zadevah;

 • strokovna pomoč sektorjem znotraj družbe ter urejanje vseh pravnih zadev za potrebe poslovodstva in posameznih organizacijskih enot;

 • strokovna podpora izvedbi disciplinskih in drugih postopkov;

 • priprava splošnih in drugih aktov družbe;

 • sestava in pregled pogodbenih dokumentov, priprava in pregled poslovnih pogodb;

 • zastopanje družbe v sodnih in upravnih postopkih;

 • spremljanje veljavne zakonodaje

 • vodenje, organiziranje in planiranje dela v pravno kadrovski službi,

 • izdelava poslovno-kadrovskih poročil,

 • sodelovanje z zunanjimi institucijami,

 • svetovanje, podpora in poročanje vodstvu glede celotnega področja HR

 • zagotavljanje pravilnosti izvajanja globalnega postopka zaposlovanja in vključevanje vseh skupin deležnikov (vodij, kandidatov, HR sodelavcev, zaposlitvenih agencij)

 • vodenje diskusij izbire končnih kandidatov, skrb za ponudbo ter preverjanje referenc

 • ostala dela po navodilih vodstva podjetja.

Pričakujemo

Pričakujemo:

Splošni pogoji: • zaključena najmanj VII. stopnja izobrazbe pravne smeri;

 • zaželen opravljen pravosodni izpit;

 • nekajletne delovne izkušnje z reševanjem obsežnih pravnih vprašanj (gospodarsko in delovno pravo)

 • najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenem položaju,

 • odlično poznavanje kadrovskega področja – predvsem sodobne prakse in trendov v HR,

 • tekoče znanje angleškega jezika, pisno in govorno,

 • napredno delo s produkti MS Office,

 • vozniški izpit B kategorije.>


Kompetence, ki jih pričakujemo: • odlično poznavanje delovno pravne zakonodaje in socialne varnosti,

 • učinkovito ustno in pisno izražanje ter komuniciranje o pravnih vsebinah,

 • prenos teoretičnega znanja v prakso pri reševanju strokovno pravnih vprašanj,

 • učinkovita organizacija in optimiranje obstoječih procesov ter uvajanje novih postopkov na področju upravljanja s človeškimi viri,

 • veščine ocenjevanja kandidatov na podlagi CV-jev, osebnih razgovorov ali poglobljenih ocenjevalnih testov kandidatov,

 • dobro funkcioniranje v razgibanem delovnem okolju,

 • sposobnost strateškega usmerjanja pravnega in HR področja,

 • doseganje zastavljenih ciljev.


Posebne osebnostne značilnosti: • komunikativnost,

 • iznajdljivost in natančnost,

 • prilagodljivost in strpnost,

 • logično-analitično mišljenje,

 • proaktivnost,

 • hitro odzivanje v konfliktnih situacijah,

 • socialni čut.

Ponujamo

Ponujamo:

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim delom 6 mesecev in stimulativno plačilo ter dodatne bonuse v primeru doseganja ciljev.