Vodja oddelka v proizvodnji m/ž

Objavljeno: 02.10.2017 Kraj dela: Ivančna Gorica

Livar d.d.

Smo največja livarna v Sloveniji z več kot 60 letno tradicijo. Specializirani smo za proizvodnjo produktov iz sive in nodularne litine, z lastno mehansko obdelavo.

S svojimi produkti smo skoraj po vsem svetu in v različnih industrijskih panogah.

Pred nami so veliki izzivi. Želimo jih dosegati s krepitvijo obstoječega tima z novimi sodelavci. Pomembne so nam vrednote, ki jih zaznamuje odnos - odnos do prihodnosti.

Več o podjetju

Livar d.d.

Glavna dejavnost

Livar je največja livarna v Sloveniji s proizvodnima enotama v Ivančni Gorici in Črnomlju. Ponuja ulitke iz sive in nodularne litine ter storitve lastne mehanske obdelave, konstruiranja modelov in izdelave orodij.

Leto ustanovitve

1991

Predstavitev podjetja

Podjetje odlikujejo sodobna tehnologija, priznano inovativno znanje, kakovost ponudbe in visoka stopnja odgovornosti do okolja.

Livar je tehnološko sodobno in celovito opremljena livarna. Ima talilnico, oblikovalnico, finalizacijo ulitkov, modelno orodjarno, jedrarno in mehansko obdelavo. Taka sestava proizvodnje nam omogoča obvladovanje celotnega tehnološkega procesa, povezanega z izdelavo ulitkov in obdelancev. Proizvodnjo na ta način odlikujejo celovitost procesa, prilagodljivost naročnikom in kratki roki izdelave.

Veliko pozornost posvečamo skupnemu razvijanju tehnoloških rešitev z naročniki, in to že v fazi načrtovanja. S tem dosežemo večjo optimizacijo delovnega procesa, posledično pa tudi višjo kakovost izdelkov.

Število zaposlenih

nad 500

Storitve ali proizvodi

- proizvodnja ulitkov,
- kanalski program in
- mehanska obdelava.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • vodenje oddelka in koordinacija med oddelki v skladu s proizvodnjo in tehnološko dokumentacijo,

 • skrb za uvajanje racionalnejših delovnih postopkov,

 • odgovornost za racionalno porabo materialov in dela glede na normative, 

 • sodelovanje pri pripravi letnih planov in humanizaciji delovnih postopkov,

 • skrb za izvrševanje predpisov s področja varstva pri delu in ekologije ter nenehno izboljševanje pogojev dela,

 • sodelovanje pri razvoju novih postopkov in njihovem uvajanju v proces,

 • mentorstvo, izobraževanje in uvajanje sodelavcev,

 • spremljanje izvajanja nalog in ocenjevanje uspešnosti skupin in posameznikov.

Delovni čas:
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba:

VI/1., VI/2., VII.

Zahtevane delovne izkušnje:

4 - 5 let

Pričakujemo:

 • poznavanje proizvodnjih procesov, sodobnih standardov kakovosti in zakonskih predpisov s področja dela,

 • znanje angleškega jezika,

 • dobre vodstvene sporobnosti, proaktivnost,

 • sposobnosti vpeljave sprememb in inovacij,

 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav.

Ponujamo

Ponujamo:

 • zaposlitev v urejenem okolju in prijetnem kolektivu,

 • možnost poklicnega razvoja,

 • možnosti samostojnega razmišljanja in podajanja predlogov,

 • možnosti stimulativnega plačila.

Oblika zaposlitve ali sodelovanja:

zaposlitev za nedoločen čas

Poskusna doba:

6 mesecev