Mladi raziskovalec s področja enologije (m/ž)

Objavljeno: 03.08.2018 Kraj dela: Ljubljana

Kmetijski inštitut Slovenije

Programska skupina Trajnostno kmetijstvo na Kmetijskem inštitutu Slovenije bo v letu 2018 zaposlila mladega raziskovalca (m/ž) in vabi zainteresirane študente, da se predstavijo.

www.kis.si

Več o podjetju

Kmetijski inštitut Slovenije

Predstavitev podjetja

http://www.kis.si/

http://www.kis.si/Oddelek_za_varstvo_rastlin/

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

Mladi raziskovalec bo deloval na področju enologije v povezavi s tlemi. Konkretneje, v okviru doktorske naloge bo raziskoval senzorične lastnosti vina v povezavi z morfološkimi, kemijskimi ter mineralnimi lastnostmi tal. Obravnaval bo enološko teorijo in praktične aspekte terroirjev in spoznanja preveril v enem ali dveh vinorodnih okoliših, predvidoma v Vinorodni deželi Primorska. Rezultati doktorskega študija morajo prispevati k védenjem o specifičnih lastnostih vin v povezavi s tlemi.


Kandidat se bo vključil v raziskovalne aktivnosti na področju enologije na Oddelku za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, ki mu bo nudil potrebno podporo in okolje za doseganje zastavljenih raziskovalnih ciljev.


Mladega raziskovalca bo financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost. Kandidat mora izpolnjevati pogoje v skladu s 113. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur.l.RS 79/17 z dne 28.12.2017).

Pričakujemo

Pričakujemo:

Na razpis vabimo študente živilske tehnologije / agronomije / kemije / biokemije / biologije z izrazitim interesom za enologijo v povezavi s pedologijo in s tlemi povezane interdisciplinarne okoljske raziskave.


Potrebni pogoj je zaključen študij 2. bolonjske stopnje in jeseni 2018 vpis na ustrezen doktorski študijski program.


Od kandidata pričakujemo visoko zavzetost in resničen interes za raziskovalno področje enologije in tal, delavnost, odgovornost, samostojnost in izrazito raziskovalno žilico.

Ponujamo

Ponujamo:

Zaposlitev bo za določen čas za čas doktorskega študija, z možnostjo podaljšanja.


Mladi raziskovalec bo imel možnost za izpopolnjevanje v tujini, možnost redne udeležbe na domačih in mednarodnih znanstvenih srečanjih, ustvarjalno in stimulativno delovno okolje.