Vodja finančno - računovodske službe (m/ž)

Objavljeno: 01.03.2018 Kraj dela: Sora pri Medvodah

Jezeršek gostinstvo d.o.o.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • Vodenje finančno računovodske službe

 • Skrbništvo nad krogotokom dokumentacije – ciljna digitalizacija

 • Skrbništvo nad internimi predpisi s področja računovodstva, financ in splošnih zadev

 • Organiziranost glavne knjige in pomožnih knjig skladno z zakonom, standardi in pravili stroke

 • Izvajanje finančno računovodskega kontrolinga – skrbništvo za finančno boniteto družbe

 • Priprava finančno-računovodskih izkazov, analiz in poročil za interne potrebe in potrebe AJPES-a, FURS-a, SURS-a, bank

 • Skrbništvo nad poslovnim načrtovanjem in ustreznim ukrepanjem ob odstopanjih

 • Obvladovanje obratnega kapitala

 • Skrbništvo nad plačilno sposobnostjo družbe, prispevanje k donosnosti, neodvisnosti in zniževanju tveganj

 • Komuniciranje z deležniki s področja dela.

 • Zastopanje finančnih interesov družbe v vodstvenem timu

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba:

V., VI/1., VI/2.

Pričakujemo:

 • Ustrezno izobrazbo in primerne izkušnje ter strokovne in vodstvene kompetence

 • Poznavanje pravil poslovno finančne stroke in ustrezne zakonodaje (ZGD, OZ, ZFPPIPP)

 • Razumevanje računovodskih načel in standardov ter davčne zakonodaje

 • Neodvisnost pri pripravi računovodskih izkazov in ustreznih poročil

 • Uporabo orodij MS Office

 • Samostojnost, samoiniciativnost, usmerjenost k rezultatom

 • Komunikacijske in organizacijske sposobnosti

 • Znanje angleškega jezika (predhodno preverjanje)

 • Vozniški izpit B kategorije

 • Naklonjenost spremembam podjetja v rasti

 • Željo po strokovnem izpopolnjevanju in prispevanju k rasti vodstvenega tima družbe


Prednost bodo imeli kandidati, ki gojijo strast do področja hrane in pijače.

Ponujamo

Mesečno plačilo: