Vodja kadrovske in splošne službe (m/ž)

Objavljeno: 13.11.2017 Kraj dela: Maribor

F.A. MAIK d.o.o.

Zaposlimo Vodjo kadrovske in splošne službe (m/ž).

Več o podjetju

F.A. MAIK d.o.o.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • Načrtovanje in organiziranje dela v službi za kadrovske in splošne zadeve.

 • Spremljanje zakonodaje s svojega delovnega področja in odgovornost, da so dokumenti, ki jih izdaja služba, v skladu z le-temi.

 • Vodenje, organiziranje in odgovornost za izvedbo postopkov v zvezi s področjem kadrovskih zadev.

 • Vodenje postopkov za sistemizacijo delovnih mest

 • Vodenje evidenc o zaposlenih (ureditev, vodenje in hramba) in ustreznost njihove osebne mape.

 • Urejanje postopka razpisa prostega delovnega mesta.

 • Priprava pogodbe o zaposlitvi in vse spremne dokumentacije.

 • Priprava raznih odločb in sporazumov o prenehanju pogodb o zaposlitvi in odpovedi pogodb o zaposlitvi.

 • Urejanje delovnih razmerij s tujci, urejanje delovnih in bivalnih viz.

 • Odmerjanje dopustov in vodenje evidenc le teh.

 • Izvedba predlogov pravilnikov, kreiranje osnutka in izvajanje pisanja pravilnikov

 • Izvedba in odgovornost za ažurno posodobitev Akta o sistematizaciji, pravilnikov in drugih dokumentov službe

 • Vodenje postopkov za napredovanje delavcev na delovnem mestu

 • Vodenje opravil v zvezi z najavo dela.

 • Aktivno sodelovanje z računalniškim centrom pri izgradnji kadrovsko informacijskega sistema.

 • Izvedba nadzora in odgovornost za posodobitev organizacijskih predpisov, ne odgovarja za njihovo točnost

 • Nadzor kadra ter spremljanje delovnih obveznosti.

 • Nadzor in odgovornost za usklajenost sistemskega vodenja delovnega časa (TIK), števila delovnih ur in prisotnostjo delavcev v podjetju

 • Organizacija in vodenje evidenc na področju varnosti in zdravja pri delu (zdravniška spričevala), izpiti iz varnosti in zdravja pri delu, druga usposabljanja iz področja varnosti in zdravja pri delu, vodenje evidenc o nesrečah pri delu.

 • Nadzor nad kazalniki kadrov, spremljane le teh in izdelava poročil.

 • Pripravljanje kadrovsko razvojnih in drugih analiz in planov s kadrovskega področja za potrebe poročil direktorjem.

 • Sodelovanje z drugimi oddelki v družbah

 • Odgovornost za obračun plač zaposlenih v podjetjih v skupini, podjetju F.a.Maik transport d.o.o. in F.a.Maik logistics d.o.o.

 • Odgovornost za obračun drugih prejemkov v skladu z običajnim postopkom v družbi.

 • Vodenje knjige osnovnih sredstev v skladu z zakonskimi predpisi in s pravili in z usmeritvami družbe.

 • Priprava predloga plana izobraževanja in usposabljanja

 • Izvedba izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa ter sprejetim planom.

 • Spremljanje razpisov za svoje delovno področje in priprava prijave in zahtevane dokumentacije za izbran razpis

 • Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca, upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje  drugih del po navodilih neposredno nadrejenega.

 • Usklajevanje in uskladitev dela z drugimi vodji oddelkov.

 • Nadomeščanje sodelavcev v njihovi odsotnosti (po pooblastilu).

 • Sodelovanje pri letni in drugih inventurah.

 • Opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenih.

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • Univerzitetna izobrazba ali magisterij stroke ali visoko strokovna izobrazba ekonomske

 • smeri,

 • aktivno znanje tujega jezika (AN),

 • vozniški izpit B- kategorije,

 • poznavanje MS Office,

 • vsaj 12 mesecev delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,

 • fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, komunikativnost, samostojnost.


Pričakovane izkušnje: 12 mesecev.

Ponujamo

Ponujamo:

 • Zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim delom.