Strokovni sodelavec za protokolarno kulinariko m/ž

Objavljeno: 08.08.2018 Kraj dela: Brdo pri Kranju

JGZ Brdo

Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije upravlja protokolarne objekte tako v okviru posestva Brdo kot v bližnji okolici in Ljubljani: Grad Brdo, Kongresni center Brdo, Grad Strmol, Vila Bled, Vila Zlatorog, Koča Jezero, Vila Podrožnik.

Zavod v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarska javna služba: opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, vezane na upravljanje stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, katero je bilo s sklepom Vlade Republike Slovenije preneseno v upravljanje zavoda, ter druge naloge, ki omogočajo njegovo smotrno in gospodarno rabo in razvoj; opravlja protokolarne storitve skladno s sklepom o določitvi protokolarnih pravil in organizira druge dogodke za državne organe.

Več o podjetju

JGZ Brdo

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

 • vodenje, nadziranje in usklajevanje dela skupin delavcev v kuhinji (zaposleni, praktikanti, študentje, pogodbeniki),

 • izvajanje organizacijskih del za izvedbo protokolarnih obiskov varovanih oseb oziroma delegacij tujih držav in visokih predstavnikov Republike Slovenije,

 • načrtovanje, pripravljanje in kuhanje zahtevnih in sestavljenih jedi v skladu z normativi in recepti,

 • odgovornost za kakovostno načrtovanje in organiziranje dela pri izvedbi projektov in organizaciji dogodkov,

 • zagotavljanje izvajanja sanitarno higienskih in zdravstvenih predpisov ter predpisov za varno delo in požarno varnost,

 • skrb za razvoj kulinaričnih področij in vpeljavo novosti v zavodu,

 • predlaganje, načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje aktivnosti za izobraževanje zaposlenih na področju kulinarike,

 • pripravljanje zahtevanih poročil, evidenc in baz podatkov normativov in receptov,

 • opravljanje drugih nalog na področju dela po odločitvah in zahtevah vodstva.

Pričakujemo

Pričakujemo:

 • VI. stopnja izobrazbe - Višješolsko strokovno izobraževanje / višja strokovna izobrazba,

 • VI. stopnja izobrazbe - Višješolsko izobraževanje (prejšnje) / višješolska izobrazba (prejšnja),

 • smer izobrazbe: gostinska,

 • pogoj: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika (pogovorno),

 • 5 let delovnih izkušenj v kuhinji.

Ponujamo

Ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas,

 • 3 mesečno poskusno delo.